Selecteer een pagina

Onze diensten

Klik op één van de onderstaande knoppen om te navigeren

Analyse

De start van de analyse is het gesprek. Met u nemen we het brandscenario door. Hoe groot is de kans dat er brand uitbreekt en wat zijn de effecten die op kunnen treden staat centraal in het gesprek.

 

  • U geeft aan welke onderdelen u in uw onderneming wilt laten analyseren
  • U geeft aan welke doelen u wilt behalen? Doelen kunnen zijn: bedrijfscontinuiteit, voorkomen van imagoschade of branduitbreiding beperken

Wij analyseren brandrisico’s?

  • De brandrisico’s die vanuit de elektrische apparatuur vast opgesteld of mobiel kunnen ontstaan in uw onderneming of instelling
  • Brandrisico’s door werkzaamheden
  • Brandrisico veroorzaakt door derden en de omgeving

Hoe doen we dat?

We sporen opwarming, overbelasting van een aansluitingen en of componenten in een elektrische installatie op door middel van thermografie.

Welke methode hanteren wij?

Wij hanteren de NTA 8220 voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico.

Voor de beoordeling van de gemeten temperatuur met behulp van thermografie hanteren wij de inspectiemethode voor elektrische installaties NPR 8040-1:2013 nl.

Links: Voorbeeld van een warmtebeeld foto van een schakelkast.

Wij analyseren bouwkundige voorzieningen

Wij beoordelen uw brandvermogen , uw inventaris en uw constructieonderdelen. Zijn er brandscheidingen? Hoe zijn de brandscheidingen gerealiseerd. Wat is de brandwerendheid van uw brandscheidingen. Hoe is de draagconstructie uitgevoerd. Zijn de deuren conform de testen aangebracht Zijn er doorvoeringen en hoe zijn deze aangebracht en onderhouden. Welke bijdrage levert de isolatie aan de brand? Wat is het doel van de brandscheidingen en zijn deze doelen in de praktijk ook haalbaar.

Welke methode hanteren wij?

Voor het beoordelen hanteren wij verschillende beoordelingsmethoden zoals NEN normen en de essentiele bouwkundige controlepunten van Brandveilig Bouwen Nederland.

Wij analyseren de techniek in uw gebouw

Met techniek bedoelen wij de techniek die wordt toegepast om bijvoorbeeld brand te ontdekken of personen te alarmeren. Of de techniek die is aangebracht om branden te beheersen of rook af te voeren. We kijken specifiek naar de brandrisico’s en de techniek die wordt toegepast om het risico te verkleinen of niet te laten ontstaan.

Welke methode hanteren wij?

Voor de beoordeling van de brandbeveiligingsinstallaties hanteren we diverse NEN normen. Zoals de NEN 2535 NEN 2575, de NFPA en de NEN 2654 1,2.

Wij analyseren uw noodhulporganisatie

Samen met u kijken we naar de brandrisico’s en het scenario wat plaats kan vinden. We analyseren uw bedrijfsnoodplan en beoordelen of uw maatregelen afgestemd is op uw organisatie.

Wij analyseren de geoefenheid van uw bedrijfsnoodorganisatie.

Welke methode hanteren wij?

Wij hanteren de NEN 8112 voor de beoordeling van uw bedrijfshulpverlening organisatie.

Bron: Youtube/Leo Oosterveen

Advies

De uitkomsten uit de analyse verwerken wij in een adviesrapport. Dit is geen boekwerk met lange verhalen. Maar een heldere weergave van hetgeen wij geconstateerd hebben. Met daarbij argumenten, duiding en waar mogelijk een vergelijk met de methode(n) die toegepast zijn.

In ons advies prioriteren wij de risico,s, geven wij de urgentie per risico weer en dragen wij minimaal één oplossing aan om het risico te verkleinen.

Wij bespreken het rapport altijd persoonlijk met u:

Ontwerp gebouw

U heeft nieuwbouwplannen? Wij helpen u met het maken van het brandveiligheidsconcept voor uw gebouw. Wij vertalen de brandveiligheidsdoelen naar een plan. Wij helpen u met het maken van de juiste keuzes waarbij gekeken wordt naar brandscenario’s die kunnen optreden.

Regelgericht
Wilt u vooraf een toetsing op uw ontwerp? Wij verzorgen een toetsing gebasseerd op het Bouwbesluit gericht op brandveiligheid.

Risicogericht

Wilt u een toetsing gericht op risico’s? Wij verzorgen deze toetsing en maken gebruik van een aantal risicoanalyses zoals de foutenboom, het vlinderdasmodel en een kwantitatieve risicobeoordelingsmethode.

Borging bij oplevering

  • Zijn de brandbeveiligingsvoorzienging op de juiste wijze aangebracht?
  • Zijn de bouwkundige voorzieningen gemonteerd conform te testmethoden en de normen?
  • Is het beheer en onderhoud geborgd en is de link gelegd naar uw organisatie?

Wij helpen u bij oplevering van uw nieuwbouwproject. Wij zoomen tot detail in op de aangebrachte voorzieningen.

Bestaande situatie

Wellicht denkt u, ik wil advies op één specifiek brandveiligheidsvraagstuk. Neem bijvoorbeeld de kwaliteit van de brandmeldinstallatie. Of hoe kan ik loze brandmeldingen in mijn organisatie terugdringen. Of uw wilt de kwaliteit van uw brandscheidingen inzichtelijk maken. Wij leveren maatwerk en beantwoorden uw vraag.

Brandveiligheidsscan binnen 1 dag

Wilt u een snel een beoordeling van het brandveiligheidsniveau van uw bouwwerk. Wij maken een scan op locatie en binnen 24 uur heeft u een actueel globaal beeld hoe brandveilig uw gebouw is.

Inspectie met diepgang

Tot in detail weten hoe het gesteld is met de brandveiligheid van uw gebouw en organisatie? Tijdens de inspecties zoomen we in op de volgende onderdelen: De mens, De brandpreventieve bouwkundige  staat  van het gebouw, de techniek, de organisatie, de kenmerkende activiteit van uw onderneming, instelling en/of bedrijf en het brandscenario. Ook kijken wij naar activiteiten in uw omgeving en de daarbijbehorende risico’s die op kunnen treden voor uw gebouw. 

Regievoering

Samenwerking

Wij werken samen met bureaus die gespecialiseerd zijn in speciefieke brandveiligheidssystemen. Denk aan bureaus die zie bezig houden met rookwarmteafvoerinstallatie en brandblussystemen. Maar ook met bedrijven die uitstekend uw bedrijfsnoodhulporganisatie op een hoger niveau brengt.

Begeleiden van de uitvoering

Het brandveilig monteren van bouwprocucten en het installeren van brandveiligheidsvoorzieningen vraagt specifieke kennis van normen en toepassingsbladen. Wij begeleiden tijdens de bouwfase bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren  en dragen zorg voor de juiste toepassing waardoor de kwaliteit toeneemt en verassingen tijdens de oplevering achterwege blijft. 

Kwaliteitsborging

Het borgen van kwaliteit start met het hebben van kennis en deze op de juiste plaats inzetten. Vervolgens is het belangrijk om de kwaliteit eenduidig vast te leggen. Dit doen we met foto’s en tekst op locatie per momentopname. Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteit voor de toekomst te borgen, Goede afspraken en onderhoudscontracten met een certificeringstraject spelen een essentiele rol om de brandveilige staat (het brandconcept) van uw gebouw voor de toekomst te waarborgen.

Gesprekspartner voor bevoegd gezag (gemeenten, omgevingsdiensten)

Wilt u vooroverleg met het bevoeg gezag of vindt u het fijn dat iemand u adviseert wanneer er iemand van het bevoegd gezag bij u op bezoek komt. Wij verzorgen deze dienst en staan u geheel terzijde.

Neem contact met ons op:

5 + 6 =

Onze gegevens

Meerdijk 24

4151 CA Acquoy

+31 6 8268 3857

info@brandrisico.nl